Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
Thông báo sinh viên
Thông báo thi hết môn ngày 22/10/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn
Thứ 3, ngày 17/10/2017 21:20:02

Thông báo thi hết môn ngày 22/10/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 22/10/2017 như sau:

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 22/10/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 3, ngày 17/10/2017 21:11:10

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 22/10/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 22/10/2017 như sau:

Thông báo thi hết môn ngày 08/10/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn
Thứ 5, ngày 05/10/2017 22:31:55

Thông báo thi hết môn ngày 08/10/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 08/10/2017 như sau:

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 08/10/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 4, ngày 04/10/2017 15:16:56

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 08/10/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 08/10/2017 như sau:

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 01/10/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 6, ngày 29/09/2017 10:11:40

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 01/10/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 01/10/2017 như sau:Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top