Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8


Thông báo thi hết môn ngày 08/10/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn


Thông báo thi hết môn ngày 08/10/2017 tại trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 08/10/2017 như sau:

KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN

1. Lớp:


  • Ngành Kế toán: DK16KT_BCTV10

  • Ngành Công nghệ thông tin: DX16TT_QTV6

2. Địa điểm: Trường Trung cấp Tổng Hợp Sài Gòn

Số: 327 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

3. Sơ đồ đường đi: Download sơ đồ đường đi

Thời gian thi của các lớp không giống nhau, Anh/chị vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

Download lịch Thi hết môn tại đây

Tp. HCM, ngày 04  tháng 10  năm 2017

Phòng Điều Phối và Vận Hành Chương Trình TVU - TOPICA

 
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top