Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 3
  • 5
  • 6
  • 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 01/10/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 6, ngày 29/09/2017 10:11:40

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 01/10/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 01/10/2017 như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
Thứ 6, ngày 22/09/2017 15:19:58

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ngày 24/09/2017 như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
Thứ 6, ngày 22/09/2017 15:13:54

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ngày 23/09/2017 như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
Thứ 6, ngày 22/09/2017 15:02:29

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ngày 23/09/2017 như sau:

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 24/09/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Thứ 6, ngày 22/09/2017 14:47:53

Thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 24/09/2017 tại trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU – TOPICA thông báo kế hoạch học và thi hết môn ngày 14/09/2017 như sau:

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top